Máme online 2 hostí 
Počet zobrazení obsahu : 76798

Referencie PDF Tlačiť E-mail
Rok Názov stavby € bez DPH dimenzie dĺžky Investor
2009 Byt. domy, Liptovská ulica TN      Monolit Slovakia s.r.o.
  - rozšírenie verej. vodovodu 34 tis. € DN 150, 80 207 m
  - rozšírenie verej. kanalizácie 39 tis. € DN 300, 400 219 m
  - prelož. vodov. 1,5 a 2,0 tl. pásmo 85 tis. € DN 400, 300 163 m
  - Areálová kanalizácia BD1 + ORL 50 tis. € DN 200 157 m
2009 Výr. hala Muehlbauer Nitra   ZIPP, s.r.o. Bratislava
  - prípojka, areál. a požiar. vodovod 94 tis. € DN 150, 80 486 m
  - splašková a dažďová kanalizácia 319 tis. € DN 300, 150 890 m
  - výtlaková kanalizácia 81 tis. € DN 80 711 m
  - STL plynová prípojka 34 tis. € DN 50 231 m

2008 Vaďovce - rekonštr. výtlač. potrubia vodovodu z ČS do VDJ 247 tis. € DN 150 1 050 m TVK, a.s. Trenčín
2008 Trenčín, Partizánska ulica - preložka verejného vodovodu 23 tis. € DN 150 144 m TERAMEX, s.r.o. Trenčín
2008 Výr. hala HCC Plant, ILAVA - pitná voda a požiarny vodovod 140 tis. € DN 150 1 165 m ZIPP, s.r.o. Bratislava
2008 - splašková a dažďová kanalizácia 449 tis. € DN 800, 500, 400, 300, 200, 150 2223 m
2008 - prípojka STL plynu 24 tis. € DN 100, 50 138 m
2008 Stará Turá - Prekládka verejného vodovodu, rad D1 36 tis. € DN 100 595 m Vodohosp.stavby - EP Bratislava
2008 PVD Stará Turá - rekonštrukcia areálového vodovodu 80 tis. € DN 100 155 m PVD Stará Turá
2008 Bytový dom Pod Brezinou Trenčín - preložka verej. vodovodu 21 tis. € DN 150, 100 340 m FAYN, s.r.o. Trenčín
2008 Nové Mesto n/V, Krčméryho ulica - havária verej. vodovodu 52 tis. € DN 100 183 m TVS, a.s. Trenčín
2008 Nové Mesto n/V, Železničná ulica - oprava verej. vodovodu 89 tis. € DN 100 230 m TVS, a.s. Trenčín
2008 OC STOPSHOP Púchov - prípojka vodovodu + areálový rozvod 31 tis. € DN 100 275 m ZIPP, s.r.o. Bratislava
2008 - preložka VTL plynovodu 22 tis. € DN 200 220 m
2008 - splašková a dažďová kanalizácia 110 tis. € DN 500, 400, 300, 250, 200, 150 726 m

2007 Častkovce - dostavba splaškovéj kanalizácie 42 tis. € DN 300, 200 160 m Obec Častkovce
2007 Nové Mesto n/V, podjazd pod železnicou - preložka verej. vod. 264 tis. € DN 400, 200, 150, 100, 80 703 m Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica
2007 Kočovce, časť Rakoluby - výstavba vodovodu 122 tis. € DN 100, 80, 25 1 235 m Obec Kočovce
2007 Nové Mesto n/V, Javorinská ulica - rekonš. verej. kanalizácie 675 tis. € DN 800, 600, 500, 200, 150 815 m TVK, a.s. Trenčín
2007 Výr. hala TRW, Nové Mesto n/V - splaš., dažď. a verej. kanal. 181 tis. € DN 600, 500, 300, 200 694 m LeMont, s.r.o. Nitra
2007 Stará Turá, Husitská ulica- výstavba kanalizácie 230 tis. € DN 300, 200 608 m Vodohosp.stavby - EP Bratislava
2007 Nové Mesto n/V, Hviezdoslavova ulica - rekonš. verej. vodov. 119 tis. € DN 200, 100, 80, 25 382 m TVK, a.s. Trenčín

2006 Nové Mesto n/V, Jánošikova ulica - rekonš. verej. vodovodu 156 tis. € DN 150, 80, 32, 25 463 m TVK, a.s. Trenčín
2006 - rekonš. verej. kanalizácie 257 tis. € DN 400, 300, 150 925 m
2006 Nové Mesto n/V, Bernolákova ulica - rekonš. verej. vodovodu 201 tis. € DN 150, 25 479 m TVK, a.s. Trenčín
2006 - oprava verej. kanalizácie 195 tis. € DN 300 286 m
2006 Chirana Prema Energetika -oprava prívodnej kanalizácie 53 tis. € DN 200,150, 100 432 m Chirana Prema Energetika Stará Turá
2006 Dolné Srnie, časť Žabinec - rozšírenie vodovodu 52 tis. € DN 100 343 m TVS, a.s. Trenčín
2006 Výr. hala Nissens II. Čachtice - dažďová a splašková kanalizácia 65 tis. € DN 500, 80 456 m ZIPP, s.r.o. Bratislava

2005 Kočovce, časť Rakoľuby - výstavba vodovodu - vetva A2/4 15 tis. € DN 100 282 m Obec Kočovce
2005 Nové Mesto n/V, kruh. objazd I. - Preložka verej. vodovodu 26 tis. € DN 150, 100 87 m TVK, a.s. Trenčín
2005 Výrobná hala UMC Nové Mesto n/V - vodovod 34 tis. € DN 200 53 m mesto Nové Mesto nad Váhom
2005 - kanalizácia 83 tis. € DN 600, 400 217 m
2005 ZOC MAX Trenčín - vonkajší vodovod 48 tis. € DN 200 102 m TVK, a.s. Trenčín
2005 - preložka verej. vodovodu 76 tis. € DN 200, 100 202 m TVK, a.s. Trenčín
2005 Nové Mesto n/V, kruh. objazd II. - Preložka verej. vodovodu 63 tis. € DN 200, 150, 100 234 m TVK, a.s. Trenčín
2005 Výr. hala HP Považany - vod. prípojka a areál. rozvod vody 11 tis. € DN 100, 80 178 m Chemkostav Michalovce a.s.
2005 Výr. hala Nissens I. Čachtice - požiarny vodovod a príp. vody 140 tis. € DN 150, 100, 90, 50 1 133 m SIBAMAC, a.s. Bratislava
2005 - dažďová a tlaková kanalizácia 76 tis. € DN 300, 125 147 m
2005 Nové Mesto n/V, Športová ulica - verejná kanalizácia 370 tis. € DN 700, 500, 300, 200, 150, 100 1 124 m TVK, a.s. Trenčín

 

 

Partneri